COBRO DE PREMIOS

A PARTIR DO MÉRCORES 8 DE XANEIRO EN CALQUERA OFICINA DA ANTIGUA CAIXANOVA.

 

O FURIA AGRADECE A VOSA COLABORACIÓN ECONÓMICA.

 

MOITAS GRACIAS.  😀