PRIMEIRA TOMA DE CONTACTO

O vindeiro luns 12 ás nove da tarde no campo de Campaña.

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  HALA FURIA  !!!!!!!!!!!!!