Os abonos dos carnés poden facerse a través de calquera oficina de Caixanova (Nº de conta: 2080 0110 86 0040001777) ou directamente ás persoas vinculadas ó Furia A.C.

As tarifas son:

Adultos: 30 €

Menores: 10 €

Carne familiar: 60 €